Nepal, 2017

Street Kathmandu
«Maha Shivaratri» (Geburtstag von Shiva, Kathmandu)
«Boudha Stupa» (Buddha- und Arhatverehrung, Kathmandu)